Posts

De flesta känner till att branschen för såväl tryckerier som förlag är tuff. Samtidigt finns det en press från både kunder och omvärlden att miljöanpassa i så stor utsträckning som…

Tryckerier och utgivning

Om du har författardrömmar eller kanske till och med redan är författare behöver du ha en egen plats där du kan skriva ifred. Därför ska du ha ett kontor där…

Tryckerier och utgivning

Det finns många anledningar till varför du ska läsa böcker. Du kan genom att läsa få ett förbättrat minne, bli mer empatisk och smartare. För att göra läsningen mer trivsam…

Utländska författare

Tryckerier och utgivning

Om du har författardrömmar och äntligen har skrivit klart din bok och redigerat den är det dags att den får komma ut i världen. Till att börja med kan det…

Tryckerier och utgivning

Tryckerikonsten står sig än idag. Även om många väljer att läsa böcker på sin iPad eller lyssna på e-böcker så är det inte många som väljer att sätta upp dataskärmar…

Tryckerier och utgivning

Barn- och ungdomsböcker

Det har blivit populärt att göra egna fotoböcker. I en fotobok kan du spara dina minnen som är lite extra speciella. När du ska göra en fotobok kan du framkalla…

Tryckerier och utgivning

Att starta ett eget bokförlag kan du göra av olika anledningar. Du kan gör det för att ge ut andras böcker, men även dina egna. För att starta ett förlag…

Tryckerier och utgivning

Människan har använt skriftspråk länge och i dagens samhälle är det nödvändigt att kunna läsa och skriva för att kunna ta del av information. De första böckerna var pergamentrullar, tills…

Tryckerier och utgivning