Tips till författare av barn- ungdomsböcker

Att skriva böcker till äldre barn och ungdomar kräver en hel del från dig som författare. Du behöver sätta dig in i den yngre generationens tankesätt, men även hur de talar och agerar. Det är viktigt för att fånga den unga läsaren.

Har du en idé och är redo att börja skriva din första barn- eller ungdomsbok? Här kommer några korta tips som kan bidra till framgång.

Väck läsintresse direkt från framsidan

För att bibehålla den yngre läsarens intresse är det viktigt att berättelsen känns lockande från första stund. Här spelar alltså även framsidan en viktig roll. Om du ska använda en verklig illustration med barn på bild kan du exempelvis använda plagg från Didrikson för barn som är populära. Kläder från Didriksson för barn är också bra basplagg som gör sig utmärkta på bild.

Begriplig berättelse

Barn och ungdomar har stor fantasi, men det kan bli svårt att förstå ett resonemang om det inte finns någon grundlogik. Låt berättelsen leka sig fram, men försök ändå att framföra den med en dramaturgisk form.

Barn- och ungdomsböcker