Kategori: Barn- och ungdomsböcker

CS Lewis klassiska böcker om Narnia utspelar sig under andra världskriget i England och några år framåt – men främst utspelar de sig det i det fiktiva

Barn- och ungdomsböcker

Katarina von Bredow har skrivit många hyllade böcker för barn och ungdomar. Hennes specialitet är känslor. Hon är en mästare på att beskriva precis hu

Barn- och ungdomsböcker