Miljöanpassa ditt tryckeri

De flesta känner till att branschen för såväl tryckerier som förlag är tuff. Samtidigt finns det en press från både kunder och omvärlden att miljöanpassa i så stor utsträckning som det är möjligt. Vad kan du som tryckeriägare egentligen göra för miljön?

Redan i själva planeringsfasen kan det vara bra att överväga hur ditt förlag eller tryckeri ska startas och hur du bäst kan göra skillnad för miljön. Tryckerier och förlag är annars den typ av företag som anses vara miljöbovar med tanke på pappersåtgång och tryckprocessens kemikalier i såväl färger som reningsvätskor.

Miljömedvetna åtgärder

Det finns en hel del som tryckeriet kan göra när det gäller att se till att tryckeriprocessen bli snällare mot miljön. Den första åtgärden kan vara att optimera elanvändningen genom att vända sig till Claes Fixare som hjälper till med frågor som hur hittar man en bra elektriker i Stockholm? och bli hänvisad till en certifierad firma som kan se över både elsystem och energiåtgång. Som företagare kan du få hjälp med installation av en ny el-central samt att få eluttag på ställen som förbättrar och förenklar själva arbetsprocessen. I kontaktnätet finns bland annat installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och säkerhetstekniker som står redo att bistå med erfarenhet och kompetens.

Andra åtgärder för miljön när det gäller just tryckerier är till exempel att satsa på mer miljövänliga färger som inte är lika giftiga och som inte innehåller skadliga kemikalier. Det gäller också att hantera biprodukter på ett säkert sätt. Att trycka böcker på återvunna tryckplåtar och återvunnet papper är exempel på smarta och miljövänliga steg som tryckerier kan ta för att miljöanpassa sin verksamhet.