Posts

Utländska författare

CS Lewis klassiska böcker om Narnia utspelar sig under andra världskriget i England och några år framåt – men främst utspelar de sig det i det fiktiva

Barn- och ungdomsböcker

Katarina von Bredow har skrivit många hyllade böcker för barn och ungdomar. Hennes specialitet är känslor. Hon är en mästare på att beskriva precis hu

Barn- och ungdomsböcker

För länge sedan skrevs böcker för hand och när de mångfaldigades skrevs de av för hand, ofta av munkar i kloster. Boktryckarkonsten kom till Sverige f

Tryckerier och utgivning