Vikten av att läsa

Det är väldigt viktigt att barn och ungdomar har möjlighet att läsa skönlitteratur under sin uppväxt. Att läsa är utvecklande och stimulerande på många olika sätt och bidrar till stor del till att barnet utvecklar en rad förmågor som de behöver senare i livet. Det finns flera studier som visar på de positiva effekter som läsning och tillgång till skönlitteratur kan ha på individer i ung ålder. Läsning stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga, humor, logik och mycket mer. Det är också ett sätt att utöka sitt ordförråd och tillgodogöra sig kunskap av olika slag.

Den svenska regeringen har till och med utsett en delegation, Läsdelegationen, som har som uppdrag att ge barn och ungdomar i Sverige samma chans att utveckla fullgod läskunnighet och möjlighet till lustfyllda läsupplevelser.

Barn som kämpar med sin läsning kan behöva hjälp från en läxhjälp för att förbättra sin läskunnighet. Det är en relativt liten åtgärd som du som förälder kan vidta för att stärka ditt barns kunskaper och ge dem bästa möjliga förutsättningar i livet. Att komma över ett hinder som lässvårigheter kan också låsa upp många andra knutar, ge ditt barn ökat självförtroende och säkerhet i livet.

Det är naturligtvis inte bara barn som mår bra av att läsa. Även vuxna kan få ut mycket av regelbunden läsning. I dagens samhälle är det tyvärr dock få människor som tar sig tiden att sätta sig med en bok under längre stunder. Det är dock något som man verkligen borde prioritera i sin vardag då fördelarna är så många.