Systrarna Brontë

Under 1800-talet fanns det en engelsk familj där alla hade konstnärliga talanger. Fadern var präst, ursprungligen från Irland, men de bodde sedan 1820 i Haworth i Yorkshire. Flera av barnen dog unga, och även mamman, men av de som blev vuxna märker vi Charlotte, Anne och Emily samt brodern Branwell. Brodern var poet och konstnär och de tre systrarna blev alla författare. De gav ut sina böcker under manliga pseudonymer. Alla syskonen dog relativt unga och äldst blev Charlotte. När hon dog, 38 år gammal (1855) hade hon överlevt alla sina syskon. Uppväxten var rätt speciell, där de levde tämligen isolerade bland hedarna i den karga naturen och inte hade så mycket annan sysselsättning än att läsa och skriva.

Charlotte Brontë

Charlotte gick i Clergy Daughter’s School som ligger i Cowan Bridge. Hon ville inte gifta sig, utan föredrog att klara sig själv. Hon arbetade som lärarinna och var även utomlands tillsammans med systern Emily för att studera språk. Hon arbetade sedan med ett skolprojekt i prästgården där hon växte upp. Tillsammans med systrarna gav hon 1946 ut boken Poems. Samma år började hon skriva Jane Eyre och den gavs ut följande år, i tre delar. Det är framför allt för Jane Eyre hon blivit ihågkommen, även om hon då skrev under pseudonymen Currer Bell. Hon skrev även andra romaner, som Shirley och Villette, men ingen av dem blev lika populär som Jane Eyre.

Emily Brontë

Emily blev bara 30 år (1918-1948) och hann enbart publicera en roman, men den har å andra sidan tryckts i många upplagor genom åren. Svindlande höjder räknas till klassikerna. Hon gick i flickskola, men när de äldre systrarna insjuknade i tuberkulos och senare avled i hemmet, fick alla barnen istället hemundervisning. Dagarna var relativt fria och de fick röra sig som de ville i naturen och läsa vad de ville i biblioteket. De lekte mycket och skapade fantasivärldar. Som vuxen började hon skriva Svindlande höjder 1845 och den publicerades två år senare, men blev ingen omedelbar succé. Hon dog följande år, troligen i sviterna av tuberkulos.

Anne Brontë

Anne är den minst berömda av systrarna, men även hon var en skicklig författare. Hennes första roman, Agnes Grey, kom ut 1847 och handlar om en prästdotter som måste försörja sig själv och därför börjar arbeta som guvernant. Följande år gav hon ut Främlingen på Wildfell Hall som handlar om en alkoholiserad man. Modell för den boken var hennes egen bror, som hade problem med alkohol och opium. Anne dog även hon av tuberkulos, 29 år gammal.