Böcker och tryckerier

I mitten av 1400-talet uppfanns en modern teknik att trycka böcker, och den blev kallad för boktryckarkonsten. Det var den tyske uppfinnaren Johan Gutenberg som kom på ett nytt sätt att trycka böcker. Visserligen hade man långt tidigare kunnat trycka böcker men då tog det väldigt lång tid att bara trycka en bok. Varje sida i en bok fordrade ett eget block, och det var utsnidat i trä. Gutenberg utrustade bokpressen med bokstäver som var löstagbara och gjorda i metall. Dessa löstagbara bokstäverna kunde flyttas omkring, och då gick det att återvinna en sida.

I och med denna uppfinning blev det både mindre tidskrävande och enklare att trycka böcker. Tidigare tog det omkring tre år att göra en enda handskriven bok. I och med Gutenbergs uppfinning kunde man på 1500-talet trycka 40 000 böcker. I och med detta blev böcker och andra publikationer även billigare och lättåtkomligare. Gutenberg tillverkade under 1453–1455 sin mest kända produkt, som kallades Gutenbergs bibel. Det var en 1282 sidor tjock bibel, tryckt i två delar på vardera 641 sidor. Det gick väldigt fort att trycka de cirka 180 exemplaren. Det finns omkring 21 stycken biblar kvar i dag, och alla är i komplett skick. De är även en av de dyraste böckerna som finns i dag. Man kan få betala ända upp till 250 miljoner för ett enda exemplar på en aktion.

Dagens tryckerier bygger på Gutenbergs uppfinning men nu går det i rekordfart att trycka böcker. Det finns även många olika tryckerier både i Sverige och runt om i världen. Man kan även välja mellan åtskilliga omslag, allt från hårda omslag till mjuka som pocketböcker är gjorda av. Det är billigt att trycka den varianten och därför kan dessa böcker säljas billigt.

Förutom att trycka böcker kan du även trycka andra saker, varför inte beställa kaffemuggar med tryck som du kan dricka kaffe eller te i samtidigt som du läser en trevlig bok.

Ett nytt omslag som bara blir populärare och populärare är så kallat Danskt band – ett mjukt omslag, ungefär som i en pocketbok, men det är stabilare. På fram- och baksidan viks en bit av omslaget in. På dessa flikar kan det stå lite fakta om författaren och vad boken handlar om.

Litteratur delas för det mesta in i två olika former, det är facklitteratur och skönlitteratur. De olika formerna delas i sin tur upp i flera olika genrer. Skönlitteratur är en fiktiv berättelse och hit hör deckare, romaner, dikter, noveller, fantasy, science fiction med flera. Det är böcker som är skrivna från fantasin, men de kan bygga på en verklig händelse.

Facklitteratur

När det gäller facklitteratur så ska dessa böcker bygga på sanning och även vara baserad på fakta. Det kan vara läroböcker av olika karaktär, memoarer, biografier, dagböcker, manualer med mera. Skillnaden mellan memoarer och biografier är att en memoar har författaren själv skrivit om sitt liv. Bibliografi kallas det när en författare skrivit en bok om en annan person som är känd för något.