Dag: 16 januari, 2023

Människan har använt skriftspråk länge och i dagens samhälle är det nödvändigt att kunna läsa och skriva för att kunna ta del av information. De första böckerna var pergamentrullar, tills…

Tryckerier och utgivning