Månad: mars 2023

De flesta känner till att branschen för såväl tryckerier som förlag är tuff. Samtidigt finns det en press från både kunder och omvärlden att miljöanpassa i så stor utsträckning som…

Tryckerier och utgivning

Om du har författardrömmar eller kanske till och med redan är författare behöver du ha en egen plats där du kan skriva ifred. Därför ska du ha ett kontor där…

Tryckerier och utgivning

Det finns många anledningar till varför du ska läsa böcker. Du kan genom att läsa få ett förbättrat minne, bli mer empatisk och smartare. För att göra läsningen mer trivsam…

Utländska författare